Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D3/2021-253-2 SAMIRA Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2021/OP/0014
ENER/D3/2021-253-2 SAMIRA Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου για τον ιατροτεχνολογικό...
Ο ειδικός στόχος της μελέτης είναι η υποστήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου για τον ιατρικό ακτινολογικό εξοπλισμό, όσον αφορά τον έλεγχο, την καταγραφή και την αναφορά της έκθεσης των ασθενών σε ακτινοβολία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
85100000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
85100000
38300000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/07/2021 00:00
20/09/2021 16:00
21/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 142-376786
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2021 00:00