Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Υποστηρικτικές εκδηλώσεις για τον εκσυγχρονισμό των επίσημων στατιστικών».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2015/026.
«Υποστηρικτικές εκδηλώσεις για τον εκσυγχρονισμό των επίσημων στατιστικών».
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τις δραστηριότητες σχετικά με «υποστηρικτικές εκδηλώσεις για τον εκσυγχρονισμό των επίσημων στατιστικών».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/07/2015 00:00
28/08/2015 23:59
27/08/2015 23:59
04/09/2015 00:00
04/09/2015 16:30
11/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 128-234447 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/07/2015 00:00