Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2021/OP/1260
Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διενέργεια περιπτωσιολογικών μελετών που διερευνούν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ειδών ένδυσης/ιματισμού σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ρουμανία και Ισπανία), εστιάζοντας στις εργασιακές διαδικασίες, την ποιότητα της εργασίας και τις διαφορές μεταξύ των φύλων στον χώρο εργασίας.. Για την κατανόηση των πολύπλευρων επιπτώσεων της αυτοματοποίησης με ιδιαίτερη προσοχή στην εργασιακή διαδικασία, το σχέδιο στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση:1) Πώς οι τεχνολογίες αυτοματισμού αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο, την παραγωγή και την οικονομική διαδικασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και ειδών ένδυσης/ιματισμού,2) Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην οργάνωση της εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την ποιότητα της εργασίας.3) Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών όσον αφορά τα καθήκοντα, τα επαγγέλματα και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα,4) κινητήριες δυνάμεις και φραγμοί για την υιοθέτηση τεχνολογιών αυτοματοποίησης εντός και μεταξύ επιχειρηματικών μοντέλων και χωρών (κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές δομές),5) Η διάσταση του φύλου στο χώρο της αυτοματοποίησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73200000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
73200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2021 00:00
13/09/2021 16:00
14/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 129-341177
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/SVQ/2021/OP/1260-PIN
Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού
Προκαταρκτική προκήρυξη