Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06B10/2015/M024.
Ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αστική ευθύνη, παντός κινδύνου, κινητικότητα). Τα προς ασφάλιση οχήματα είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα ταξινομημένα στο μητρώο κυκλοφορίας του Λουξεμβούργου (περίπου 60), και ορισμένα είναι ταξινομημένα στο μητρώο κυκλοφορίας των Βρυξελλών (περίπου 5).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/09/2015 23:59
21/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 149-274515
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2015 00:00