Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CPS.JP.020 Αγορά Satcom της ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CPS.JP.020.
15.CPS.JP.020 Αγορά Satcom της ΕΕ.
Τμήμα 1: παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας στις ζώνες C, Ku, Ka, L και UHF και συναφών υπηρεσιών.Τμήμα 2: παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας στη ζώνη X και συναφών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/10/2015 17:00
16/10/2015 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας στις ζώνες C, Ku, Ka, L και UHF και συναφών υπηρεσιών
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας στη ζώνη X και συναφών υπηρεσιών
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 132-241769
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/07/2015 00:00