Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AMPHIDEB: Ανάπτυξη μοντέλων βασισμένων σε βιολογικά δεδομένα όσον αφορά την εκτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/SCER/2021/12
AMPHIDEB: Ανάπτυξη μοντέλων βασισμένων σε βιολογικά δεδομένα όσον αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων για την αξιολόγηση...
Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή ενός αναδόχου για την παροχή «AMPHIDEB: ανάπτυξη βιολογικώς βασισμένων μοντέλων για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των χημικών ουσιών και των παθογόνων μυκήτων στους πληθυσμούς αμφιβίων και ερπετών».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
750,000.00 EUR
750,000.00 EUR
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2021 00:00
17/09/2021 14:30
20/09/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 139-368662
Διορθωτικό
21/07/2021 00:00
2021/S 129-341161
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2021 00:00