Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A corrected version of Annex II to the invitation to tender for the procurement procedure no. ACER/OP/LS/20/2021 was published
Τίτλος:
Παροχή βοήθειας όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την προστασία δεδομένων σύμφωνα με...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ACER/OP/LS/20/2021
Παροχή βοήθειας όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για τον Οργανισμό...
Παροχή βοήθειας όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για τον Οργανισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
72221000
SI041
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/08/2021 00:00
14/09/2021 16:00
16/09/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 153-405834
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/08/2021 00:00