Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

PLEASE NOTE THE FOLLOWING IMPORTANT CHANGE A corrigendum to the contract notice will be published containing the following modification: Heading IV.2.2) Time limit for receipt of tenders and samples: Instead of: 20/08/2021 local time: 16:00 Read: 30/08/2021 local time: 16:00 Heading IV.2.7) Conditions for opening of tenders: Instead of: 23/08/2021 local time: 10:00 Read: 02/09/2021 local time: 10:00 Details on how to send the samples are explained in point 8 of the Tech Spec Part II
Τίτλος:
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2021/OP/0034
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm
Η χαμηλότερη τιμή
2,300,000.00 EUR
2,300,000.00 EUR
33000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
33000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2021 00:00
30/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 161-421578
Διορθωτικό
20/08/2021 00:00
2021/S 137-363801
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
EEAS/2020/OP/0044
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
Προκήρυξη διαγωνισμού