Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα κοινής γνώμης
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FCH / OP / Contract / 307
Έρευνα κοινής γνώμης
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή μιας έρευνας κοινής γνώμης για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις αντιλήψεις για τη χρήση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου (FCH).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450,000.00 EUR
450,000.00 EUR
79320000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
16/07/2021 00:00
01/10/2021 17:00
04/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 136-358244
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2021 00:00