Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη των ΜΜΕ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GROW/2021/OP/0009
Υποστήριξη των ΜΜΕ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών – φάση συντήρησης (ορυκτά συγκρούσεων)
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να διασφαλίσει:— τη συντήρηση υπηρεσιών και, εάν είναι απαραίτητο, περιορισμένη ενημέρωση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων σε επτά γλώσσες, της πύλης της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια (εφεξής DDReady!). Η DDRea εξυπηρετεί: τον περιορισμό και/ή την αντιστάθμιση της διοικητικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπου ο κανονισμός για τα ορυκτά στις συγκρούσεις αποτελεί σημαντική υποχρεωτική απαίτηση, την παροχή στις ΜΜΕ της ικανότητας δέουσας επιμέλειας να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε όλο και πιο υπεύθυνες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών,— απαραίτητες δραστηριότητες δικτύωσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του email contact@due-diligence-ready.eu που παρέχεται στο πλαίσιο της «πύλης ετοιμότητας της ΕΕ» ως email επικοινωνίας,— συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση σε οντότητες της ΕΕ σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπου οι αναφορές περιλαμβάνουν την καθοδήγηση δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ και τον κανονισμό της ΕΕ για τα ορυκτά στις συγκρούσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
160000.00 EUR
160000.00 EUR
73210000
BEZ
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/08/2021 00:00
30/09/2021 17:00
01/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 164-430030
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/08/2021 00:00