Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογές πολιτικής για μια πρωτοβουλία της ΕΕ για «μηδενική καθαρή απώλεια».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2012/0028
Επιλογές πολιτικής για μια πρωτοβουλία της ΕΕ για «μηδενική καθαρή απώλεια».
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η υποστήριξη της Επιτροπής κατά την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για «μηδενική καθαρή απώλεια» που προβλέπεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020, μέσω της εκπόνησης πιθανών εναλλακτικών επιλογών για την εν λόγω πρωτοβουλία και της ανάλυσης των κύριων επιπτώσεών τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/07/2012 16:00
27/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 102-169284
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2012 00:00