Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή μελέτης με τίτλο «Ανίχνευση και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21.RTI.OP.092
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή μελέτης με τίτλο «Ανίχνευση και αντίμετρα υπερυπερηχητικού κινδύνου (Hypotenuse)»
Γενικός στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η διερεύνηση πιθανών νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων για την άμυνα κατά υπερηχητικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων και των αντιμέτρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eda.europa.eu/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
700,000.00 EUR
700,000.00 EUR
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/07/2021 00:00
20/10/2021 12:00
21/10/2021 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 136-358245
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2021 00:00