Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δράσεις υποστήριξης της παρακολούθησης για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2015/0019.
Δράσεις υποστήριξης της παρακολούθησης για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε...
Η σύμβαση θα υποστηρίξει την παρακολούθηση της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020, μέσω της ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης όσον αφορά στη σχέση μεταξύ γεωργίας και βιοποικιλότητας. Για το σκοπό αυτόν, η σύμβαση θα συγκεντρώσει τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις τάσεις σε εμβληματικούς οικοτόπους και είδη που σχετίζονται με τη γεωργία αφενός, και τις γεωργικές πρακτικές αφετέρου. Θα εφαρμόσει επίσης μια μεθοδολογία βάσει τεκμηρίωσης για την ανάλυση πιθανών αιτιολογικών δεσμών μεταξύ της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά στη βιοποικιλότητα και ορισμένων πρακτικών γεωργικής διαχείρισης στην ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/08/2015 16:00
20/08/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 111-200639
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/06/2015 00:00