Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντιστών)
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2021.HVP.07
Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντιστών)
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Διαχείριση αντικειμένων, διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων και υπηρεσίες φροντιστών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
50000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
51200000
63100000
50800000
50710000
71000000
50700000
50711000
60000000
50712000
50850000
51000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/07/2021 00:00
30/09/2021 15:00
04/10/2021 13:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 163-427939
Διορθωτικό
24/08/2021 00:00
2021/S 142-376780
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2021 00:00