Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις σκοπιμότητας, των ελάχιστων προτύπων και της δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2021/OP/0003
Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις σκοπιμότητας, των ελάχιστων προτύπων και της διαφάνειας για μια σήμανση του δείκτη αναφοράς...
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, μια έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός «δείκτη αναφοράς ΠΚΔ», που θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. Κατά τη διαβούλευση για την ανανεωμένη βιώσιμη χρηματοοικονομική στρατηγική, τέθηκε ένα ερώτημα στους συμμετέχοντες της αγοράς σχετικά με το αν η ΕΕ θα έπρεπε να αναλάβει δράση για τη δημιουργία μιας τέτοιας σήμανσης και η πλειοψηφία απάντησε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για τη δημιουργία ενός «δείκτη αναφοράς ΠΚΔ». Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά θα επικροτούσαν τη δημιουργία μιας τέτοιας νέας σήμανσης της ΕΕ προκειμένου να ενσωματωθούν τα κοινωνικά ζητήματα και τα ζητήματα διακυβέρνησης, εκτός από το κλίμα, το οποίο αποτελεί το κύριο επίκεντρο των δεικτών αναφοράς της ΕΕ για το κλίμα, που θεσπίστηκαν πρόσφατα.Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης σχετικά με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας σήμανσης δείκτη αναφοράς ΠΚΔ της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων προτύπων και των απαιτήσεων διαφάνειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79314000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/07/2021 00:00
06/10/2021 15:00
07/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 142-376787
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2021 00:00