Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
NL-Petten: Het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in geb...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία έναρξης:
15/07/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
30/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2021/MVP/1880-ExA
NL-Petten: Het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in gebouw 325 van het GCO te Petten inclusief onderhoud
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

De huidige brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in gebouw 325 is verouderd en hier zijn bijna geen onderdelen meer voor te krijgen. Deze installatie dient te worden vervangen in zijn huidige opzet. Na installering dient er een garantie en onderhoudsperiode te volgen.
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
31625100
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
31625100
50000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
15/07/2021 00:00
30/07/2021 23:59
02/08/2021 - 06/08/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.