Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υλοποίηση της στρατηγικής 2020 της ΕΕ για την βιοποικιλότητα: Προτεραιότητες για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2012/0029
Υλοποίηση της στρατηγικής 2020 της ΕΕ για την βιοποικιλότητα: Προτεραιότητες για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των...
Παροχή στήριξης σε ό,τι αφορά τη δράση 6α της στρατηγικής της ΕΕ για την βιοποικιλότητα. Ο στόχος 6α αφορά την ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων αποκατάστασης σε υποεθνικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η δράση 6α συνδέεται με τον στόχο 2 της στρατηγικής βιοποικιλότητας — «Έως το 2020, τα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες τους διατηρούνται και αναβαθμίζονται μέσω της σύστασης πράσινης υποδομής και της αποκατάστασης τουλάχιστον του 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
01/06/2012
Άνευ αντικειμένου
06/07/2012
09/07/2012
16/07/2012 16:00
30/07/2012
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 103-171323 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/06/2012