Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια φασματόμετρου AFTIR με θερμαινόμενη ATR
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2021/OP/1888
Προμήθεια φασματόμετρου AFTIR με θερμαινόμενη ATR
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Γενική Διεύθυνση Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΓΔ JRC) στο Geel] προτίθεται να αγοράσει μια Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (FTIR-ATR).Η Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (FTIR-ATR) είναι μια μη καταστροφική και ταχεία τεχνική πολύ κατάλληλη για τον τακτικό έλεγχο της καθαρότητας. Τα βέλτιστα αποτελέσματα προκύπτουν με την ανάλυση προϊόντων υπό τη μορφή τήξης. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα συμπαγές σύστημα ικανό να τοποθετείται εύκολα σε διαφορετικές θέσεις για τη διευκόλυνση του χειρισμού/παρασκευής του δείγματος και εφοδιασμένο με μονάδα Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (ATR) ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
35000.00 EUR
35000.00 EUR
38433000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38400000
38300000
38900000
38000000
38500000
38433000
38600000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/09/2021 00:00
15/10/2021 16:00
19/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 171-443405
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/09/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/GEE/2021/OP/1888-PIN
Προμήθεια φασματόμετρου AFTIR με θερμαινόμενη ATR
Προκαταρκτική προκήρυξη