Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that an annex "14- Technical Annex IX - Start up planning" has been uploaded in Document Library
Τίτλος:
Γραφείο εξυπηρέτησης για τους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων προϊόντων...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2021/OP/0007
Γραφείο εξυπηρέτησης για τους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων προϊόντων της Υπηρεσίας Εκδόσεων
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως δύο (2) οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης (πληροφόρηση και παροχή βοήθειας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλων μελλοντικών μορφών ηλεκτρονικής παράδοσης) στους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων προϊόντων της Υπηρεσίας Εκδόσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
72253100
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72253000
72253100
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2021 00:00
17/11/2021 10:00
17/11/2021 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 188-487913
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2021 00:00