Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή μελέτης σχετικά με τις «βασικές απαιτήσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21.ISE.OP.470
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή μελέτης σχετικά με τις «βασικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή στρατιωτικών δεδομένων...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή στρατιωτικών δεδομένων ΔΕΚ μέσω ενδελεχών και μόνιμων διαβουλεύσεων και εκθέσεων με στρατιωτικές αρχές και την ESMAB/στρατιωτική κοινότητα εμπειρογνωμόνων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://eda.europa.eu/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2021 00:00
05/10/2021 17:00
06/10/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 141-371572
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2021 00:00