Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συμμετοχής και διαβούλευσης πολιτών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2021
Ημερομηνία λήξης:
19/07/2022
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
Υπηρεσίες συμμετοχής και διαβούλευσης πολιτών
Το JRC εξετάζει μια σύμβαση-πλαίσιο με στόχο την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη της σύλληψης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης δραστηριοτήτων συμμετοχής και διαβουλεύσης πολιτών, συμπεριλαμβανομένων διαβουλευτικών μορφών, υπό την καθοδήγηση και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει γεωγραφικές κλίμακες από τοπικές έως πολυκρατικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ο στόχος της παρούσας προκαταρκτικής ανακοίνωσης είναι η συλλογή πληροφοριών από την αγορά σχετικά με πιθανή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Το JRC ζητεί από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών, και ιδίως εκείνους με σημαντική σχετική εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική εμπειρία στον τομέα, να απαντήσουν στην ακόλουθη ανώνυμη έρευνα https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα αντιμετωπισθούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Οι απαντήσεις που υποβάλλονται με άλλα μέσα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4500000.00 EUR
4500000.00 EUR
79315000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
22121000
73210000
79952000
79421000
73300000
79315000
79300000
Όροι συμμετοχής
Government Procurement Agreement (GPA) is applicable.
Σημεία αναφοράς
26/07/2021 00:00
19/07/2022 00:00
05/11/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 142-376785
Προκαταρκτική προκήρυξη
26/07/2021 00:00