Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
SMART 2014/0027 - Παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0027.
SMART 2014/0027 - Παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της αγοράς για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ψηφιακές...
Ο ειδικός στόχος της μελέτης είναι η παροχή εργαλείου παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου όλων των υποψηφίων και δυνητικά υποψήφιων χωρών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ και τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, καθώς και τη σύγκλιση με την ενιαία ψηφιακή αγορά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/09/2015 16:00
22/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 031-049197 Διορθωτικό 13/02/2016 00:00
2015/S 150-276549 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/08/2015 00:00