Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μοντελοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/SER/2015/0008.
Μοντελοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα.
Γενικός στόχος της σύμβασης είναι η διάθεση ενημερωμένων και βελτιωμένων ποσοτικών μέσων καθώς και η χρήση τους για την αξιολόγηση πολιτικών σεναρίων και δυνατοτήτων πολιτικής για την εφαρμογή του πλαισίου 2030 για τις πολιτικές σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια και στοιχείων συναφών με το κλίμα της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και λοιπών τομεακών πολιτικών μεσοπρόθεσμα (έως το 2030) και μακροπρόθεσμα (έως το 2050 και, ει δυνατόν, περαιτέρω), συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, τόσο για την ΕΕ στο σύνολό της όσο και για όλα τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες. Οι ειδικοί στόχοι είναι:1. αναβάθμιση/δημιουργία μιας πρόβλεψης «αναφοράς» και παραλλαγών αυτής,2. μοντελοποίηση σεναρίων πολιτικής και αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων ή πακέτων μέτρων για το κλίμα ή μέτρων πολιτικής για το κλίμα και αλληλεπιδράσεις αυτών,3. φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση μοντέλων, συμπερασμάτων και λεπτομερών (σχεδίων) αποτελεσμάτων αναφοράς από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τα κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
10/08/2015 16:00
24/08/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 115-207545
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/06/2015 00:00