Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγονται στον καν...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO/2021/OP/0004
Ασφάλιση έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των θεσμικών...
Ασφάλιση έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
66512100
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
66512100
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης που διατίθενται στη διεύθυνση η οποία παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2021 00:00
14/09/2021 12:00
15/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 152-403573
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2021 00:00