Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρατηρητήριο της Κίνας: Παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής και των εξελίξε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRADE/2021/OP/0002
Παρατηρητήριο της Κίνας: Παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής και των εξελίξεων στην Κίνα που επηρεάζουν τις οικονομικές...
Το σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση ανάλυσης ποιότητας και τακτικών ενημερώσεων σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις στην οικονομία, την οικονομική πολιτική και τις οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: εφαρμογή του 14ου Πενταετούς Προγράμματος, μακροοικονομικές εξελίξεις, εγχώριες και εξωτερικές οικονομικές πολιτικές,οικονομικές σχέσεις της Κίνας με μεγάλες χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές των εξαγωγών, των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Κίνας, εσωτερικές και εξωτερικές επενδυτικές ροές, ο ρόλος της Κίνας στις περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. επιχειρηματικές στρατηγικές των κινεζικών εταιρειών στην ΕΕ και στο εξωτερικό γενικά και των εταιρειών της ΕΕ στην Κίνα, βασικές εξελίξεις στους κύριους οικονομικούς τομείς (π.χ. μερίδια της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς ), πιθανές πολιτικές συνέπειες αυτών των εξελίξεων στην Κίνα και την ΕΕ.Το σχέδιο θα διατηρήσει επίσης και θα αναπτύξει περαιτέρω την υφιστάμενη διαδικτυακή βάση δεδομένων σχετικά με τις επενδυτικές ροές μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σε επίπεδο εταιρείας/βάσει συναλλαγών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,100,000.00 EUR
1,100,000.00 EUR
79311400
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79311400
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/08/2021 00:00
01/10/2021 15:00
04/10/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 155-410536
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
TRADE/2021/OP/0002
Παρατηρητήριο της Κίνας: Παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής και των εξελίξε...
Προκαταρκτική προκήρυξη