Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδότησης NER 300.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.1/SER/2015/0009.
Εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδότησης NER 300.
Το πρόγραμμα NER 300 είναι ένας από τους μεγαλύτερους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε εμπορική κλίμακα και παρέχει χρηματοδότηση σε 38 σχέδια ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και σε 1 σχέδιο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να στηρίξει την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του προγράμματος και των σχεδίων του μέσω της εκπλήρωσης των ακόλουθων καθηκόντων:— αξιολόγηση του περιεχομένου όλων των ετήσιων εκθέσεων των σχεδίων του NER 300. Η αξιολόγηση θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις, κατά περίπτωση,— ανάλυση των κοινοποιήσεων των προτεινόμενων αλλαγών στα σχέδια του NER 300, ιδίως από τεχνολογική άποψη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και από οικονομική άποψη. Οι ουσιαστικές και τεκμηριωμένες κοινοποιήσεις αλλαγών στα σχέδια δύναται να έχουν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεις αποφάσεων ανάθεσης στο πλαίσιο του NER 300, οι οποίες θα καταρτιστούν από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του αναδόχου,— ανταπόκριση σε τεχνικά ζητήματα των σχεδίων και ενδεχόμενες αλλαγές αυτών, από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή του χορηγούς των σχεδίων. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στους σχετικούς φορείς να αξιολογήσουν δεόντως κάθε εκδήλωση σχεδίου, χάρη στην εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από τον ανάδοχο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/08/2015 16:00
26/08/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 116-209461 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/06/2015 00:00