Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια λεπτομερών δεδομένων δικτύου μεταφορών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2021/OP/0015
Προμήθεια λεπτομερών δεδομένων δικτύου μεταφορών
Στόχος της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών (προμήθεια λεπτομερών δεδομένων δικτύου μεταφορών) είναι η αγορά μιας πανευρωπαϊκής λεπτομερούς γεωγραφικής βάσης δεδομένων δικτύου μεταφορών για χωρική ανάλυση, η οποία θα είναι επαρκώς λεπτομερής σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα και θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες με εναρμονισμένο τρόπο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1200000.00 EUR
1200000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/09/2021 00:00
25/10/2021 16:00
27/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 174-452740
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/09/2021 00:00