Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/893
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα, την Κύπρο και...
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (αναθέτουσα αρχή), επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τα γραφεία της στη Μάλτα, την Κύπρο και την Ιταλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
10945000.00 EUR
90900000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2021 00:00
18/10/2021 12:00
18/10/2021 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα, την Κύπρο και...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για την Κύπρο
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για την Ιταλία
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 198-515281
Διορθωτικό
12/10/2021 00:00
2021/S 187-485451
Διορθωτικό
27/09/2021 00:00
2021/S 174-452730
Διορθωτικό
08/09/2021 00:00
2021/S 146-384528
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/07/2021 00:00