Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση και πιστοποίηση σχετικά με την διαχείριση έργου και τα συστήματα διαχε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/003/21
Κατάρτιση και πιστοποίηση σχετικά με την διαχείριση έργου και τα συστήματα διαχείρισης
Το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας είναι η επιλογή παρόχων για τη διαχείριση εξετάσεων κατάρτισης και πιστοποίησης σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και διαχείρισης σχεδίων στο προσωπικό των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPO). Κατόπιν αιτήματος, ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για τον προσδιορισμό και την επιλογή ενός κατάλληλου παρόχου κατάρτισης, να διασφαλίσει ότι η κατάρτιση παρέχεται σύμφωνα με τις οδηγίες του EUIPO και να παράσχει υποστήριξη για την επίτευξη όλων των σχετικών πιστοποιήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,750,000.00 EUR
1,750,000.00 EUR
80500000
ES521
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/08/2021 00:00
14/09/2021 13:00
15/09/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 148-392741
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/08/2021 00:00