Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανακαίνιση, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων και δικτύων διανομής νερού στο JR...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2021
Ημερομηνία λήξης:
21/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
Ανακαίνιση, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων και δικτύων διανομής νερού στο JRC, στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα
Το JRC στην Ίσπρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο διανομής νερού και λυμάτων, σύστημα αστικής θέρμανσης και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις (επεξεργασία νερού, διήθηση, τεχνικές αίθουσες, κ.λπ.). Ορισμένες γραμμές ύδρευσης και αποχέτευσης είναι αρκετά παλιές και απαιτούν εργασίες συνεχούς ανακαίνισης ή/και συντήρησης. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου οι γραμμές ανανεώνονται πλήρως αντικαθιστώντας ολόκληρη τη γραμμή με μια νέα. Οι γραμμές αυτές εγκαθίστανται γενικά υπόγειες ή σε τεχνικές σήραγγες και είναι αρκετά μεγάλες. Επιπλέον, η κατασκευή νέων κτιρίων και κατασκευών, καθώς και η προθυμία της ΕΚ να αυξήσει τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, καθώς και να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της τοποθεσίας, οδηγούν σε αυξανόμενη ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων γραμμών προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις όσον αφορά τη χωρητικότητα και τον σεβασμό για το περιβάλλον.Ο στόχος της σύμβασης θα συνίσταται κυρίως στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εργασίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
4,225,000.00 EUR
4,225,000.00 EUR
45231300
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
45231300
45247000
44600000
71300000
50500000
90400000
45232000
44160000
44130000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
30/07/2021 00:00
21/04/2022 04:05
23/09/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 146-384547
Προκαταρκτική προκήρυξη
30/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2021/OP/1656
Ανακαίνιση, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων και δικτύων διανομής νερού στο JR...
Προκήρυξη διαγωνισμού