Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ERI — ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ — UPFI — Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία σχεδίου γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010512-001
ERI — ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ — UPFI — Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία σχεδίου για το έργο αστικής ανάπλασης χώρου του...
Σκοπός της ανάθεσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του πανεπιστημίου του Σαράγεβο ως οικονομικά αξιόπιστης επένδυσης μέσω της διαμόρφωσης του έργου αστικής ανάπλασης, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος επενδύσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση της ΕΤΕπ. Οι υπηρεσίες διαιρούνται σε δύο συμβατικές φάσεις. Η φάση 1 περιλαμβάνει τη συνιστώσα 1 (Αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού σχεδίου – στάδιο σχεδιασμού) και η φάση 2 περιλαμβάνει τη συνιστώσα 2 (Αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου – στάδιο σχεδιασμού) και τη συνιστώσα 3 (Μελέτη σκοπιμότητας). Η αναμενόμενη διάρκεια κάθε συμβατικής φάσης είναι 6 μήνες και η έναρξη της φάσης 2 εξαρτάται από την επιβεβαίωση της ΕΤΕπ. Η εκτιμώμενη περίοδος υλοποίησης της σύμβασης είναι 12 μήνες, με εξαίρεση τα παραδοτέα και την περίοδο αναθεώρησης και έγκρισης των εκθέσεων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση της πιθανής έναρξης της φάσης 2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναμένεται να κινητοποιήσει 2 ανώτερους εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και άλλη έγκαιρη ad hoc εμπειρογνωμοσύνη σε βραχυπρόθεσμη βάση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010512001
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
499,999.00 EUR
499,999.00 EUR
71410000
BA
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/07/2021 00:00
27/09/2021 12:00
27/09/2021 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 144-381692
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2021 00:00