Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Δημιουργία νέας μάθησης» Εφαρμοσμένη έρευνα
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21ETF08
«Δημιουργία νέας μάθησης» Εφαρμοσμένη έρευνα
Υπηρεσίες παροχής ερευνητικών συμβουλών για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της έρευνας «Δημιουργία νέας μάθησης», την υλοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
73210000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2021 00:00
14/09/2021 11:00
15/09/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 146-384523
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/07/2021 00:00