Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη αναφοράς REACH.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
Μελέτη αναφοράς REACH.
Σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH, ανά πενταετία η Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH, αρχής γενομένης την 1.6.2012. Κατά συνέπεια, προκύπτει νομική υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιεύσει ξανά έκθεση το 2017. Η επόμενη έκθεση της Επιτροπής θα βασίζεται στις εκθέσεις των κρατών μελών και ECHA (αναμένονται εντός των 2015 και 2016), καθώς και σε έναν αριθμό ειδικών μελετών που ξεκινούν από την Επιτροπή για την αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού REACH. Ένα από τα στοιχεία που πρέπει να παρακολουθούνται συχνά από την Επιτροπή είναι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του κανονισμού REACH όσον αφορά την ικανότητά του να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση κινδύνων σχετικά με χημικά και τη μείωση των κινδύνων που τίθενται από τα χημικά. Αυτό απαιτεί άρτια στατιστική ανάλυση σύμφωνα με καθιερωμένη μεθοδολογία η οποία επιτρέπει τη σύγκριση αποτελεσμάτων σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Μια πρώτη μελέτη αναφοράς REACH ολοκληρώθηκε το 2009 η οποία ανέπτυσσε ένα σύστημα δεικτών κινδύνου και ποιότητας και παρείχε μια πρώτη εικόνα σύμφωνα με στοιχεία που ήταν διαθέσιμα το 2007, πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός REACH. Μια δεύτερη εικόνα σύμφωνα με δεδομένα που ήταν διαθέσιμα μετά από την πρώτη προθεσμία καταχώρισης ολοκληρώθηκε το 2012 με σκοπό τη συμβολή στη γενική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH που δημοσιεύθηκε το 2013 (αποκαλούμενη αναθεώρηση REACH 2013). Όπως ορίζεται στην αναθεώρηση REACH 2013, η σύγκριση αποτελεσμάτων που ελήφθησαν το 2009 και το 2012 παρουσίαζε σημαντική βελτίωση της ποιότητας δεδομένων που διατίθενται για τη διαχείριση κινδύνων καταχωρισμένων χημικών, η οποία συντελεί σε σημαντική μείωση του ονομαστικού κινδύνου για τις ουσίες αυτές. Μια τρίτη εικόνα είναι απαραίτητη για την απόκτηση μιας νέας σύγκρισης αποτελεσμάτων, η οποία θα στηρίξει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του REACH που αναμένεται το 2017. Η νέα σύγκριση αποτελεσμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε μια μελέτη η οποία παρέχει άρτια στατιστική ανάλυση εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που έχει ήδη καθιερωθεί στις προηγούμενες...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 129-236420
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2015 00:00