Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την προώθηση της αποκατάστασης στο πλαίσιο της στρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2015/0023.
Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την προώθηση της αποκατάστασης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με...
Προσδιορισμός των διαφόρων ειδών εργασιών αποκατάστασης και των τομέων των εμπλεκόμενων μερών που συμβάλουν σε αυτές. Περιγραφή της συμβολής της αποκατάστασης στις θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Προσδιορισμός εμποδίων και περιορισμών στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Προσδιορισμός ενδεχόμενων δράσεων που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι εργασίες αποκατάστασης. Οργάνωση εργαστηρίων με τους εμπλεκόμενους φορείς. Υποβολή συστάσεων στην Επιτροπή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/08/2015 16:00
31/08/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 118-212399
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2015 00:00