Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τετραετής σύμβαση-πλαίσιο με στόχο την απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις διαδικα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OLAF/2021/OP/0004
Τετραετής σύμβαση-πλαίσιο με στόχο την απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, τις επιχορηγήσεις και...
Για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης, η OLAF χρειάζεται συχνά να συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με προσφορές, επιχορηγήσεις και εμπειρογνώμονες. Οι πληροφορίες αυτές είναι διασκορπισμένες σε διάφορους πόρους και η ανάγκη για ενοποιημένη πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών ανάλυσης και έρευνας. Η OLAF θα προκηρύξει ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
195000.00 EUR
72320000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/08/2021 00:00
08/10/2021 17:30
11/10/2021 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2: Επιδοτήσεις
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις.
Παρτίδα 3
Παρτίδα 3: Εμπειρογνώμονες
Η βάση δεδομένων πρέπει να παρέχει ένα πλήρες σύνολο ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρογνώμονες/συμβούλους που εργάζονται για εταιρείες/οργανώσεις σε σχέδια που αναφέρονται στις διαδικασίες υποβολής προσφορών ή/και χορήγησης επιδοτήσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 186-480424
Διορθωτικό
24/09/2021 00:00
2021/S 166-432226
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/08/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
OLAF/C3/80/2016.
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων ...
Προκήρυξη διαγωνισμού