Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06A70/2015/M026.
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Παροχή και τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας από 100 % ανανεώσιμες πηγές για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.Η σύμβαση-πλαίσιο θα ανατεθεί σε όλους τους υποψηφίους που θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Κατόπιν, θα υπογραφούν επιμέρους ετήσιες συμβάσεις με τον υποψήφιο που έχει παρουσιάσει τη χαμηλότερη τιμή κατά την επανέναρξη του διαγωνισμού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/09/2015 23:59
25/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 152-279504 Διορθωτικό 08/08/2015 00:00
2015/S 127-231331 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/07/2015 00:00