Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας
Αναθέτουσα αρχή:
The European Labour Authority
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ELA/2021/OP/05
Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας
Ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη σύναψη σύμβασης για την ανάπτυξη του περιεχομένου και την παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης και μάθησης με στόχο ιδίως τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εθνικών φορέων ελέγχου και την υλοποίηση σχεδίων αμοιβαίας μάθησης με επίκεντρο την προώθηση της ανταλλαγής, της διάδοσης και της αξιοποίησης ορθών πρακτικών και γνώσεων, σχετικών με την οργάνωση και τη διεξαγωγή διασυνοριακών κοινών και συντονισμένων επιθεωρήσεων στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
145,000.00 EUR
145,000.00 EUR
80500000
SK
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/08/2021 00:00
28/09/2021 12:00
29/09/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 166-432215
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/08/2021 00:00