Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ex-ante publicity notice for extension of deadline for expressions of interest f...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία έναρξης:
09/08/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
23/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2021/276
Ex-ante publicity notice for extension of deadline for expressions of interest for a contract for the Development of an environmental emission scenario repository for biocides to be included in the Chesar platform scenario-library.
The Biocides unit of ECHA needs to procure scientific capacity to harmonise, revise and input emission scenarios in the new Chesar (Chemicals Safety Assessment) platform in time for the first official release planned for end of 2022. This procurement aims to cover two tasks, which are interrelated: 1. Step 1: Updating all existing biocides emission scenarios by harmonising the format and adjusting the scenarios based on available TAB entries. The updated scenarios will be collected in an emission scenario repository (Word document), which at the same time serves as basis for parts of a Chesar platform manual. 2. Step 2: The inclusion of the adapted emission scenarios in the Chesar platform library. Maximum estimated contract value 139 000 Euros.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
09/08/2021 00:00
23/08/2021 23:59
31/08/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.