Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βελτιωμένα εργαλεία για την αξιολόγηση της έκθεσης σε NO2 (πολιτική της ΕΕ για τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER/2015/0024.
Βελτιωμένα εργαλεία για την αξιολόγηση της έκθεσης σε NO2 (πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα).
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η βελτίωση της βάσης για την πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τόσο για τη συνέχιση της τρέχουσας πολιτικής όσο και για τη χάραξη νέας πολιτικής.Καθώς η έκθεση σε NO2 αποτελεί ενδεχομένως μια σημαντική συνιστώσα της συνολικής επιβάρυνσης της υγείας, ο ειδικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι:— η πρόταση μεθόδων και εργαλείων που συνάδουν με τη μετρική έκθεση που χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή των κατάλληλων σχέσεων έκθεσης-αντίδρασης και είναι συμβατά με τα εργαλεία ανάπτυξης μοντέλων ολοκληρωμένων αξιολογήσεων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος. Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:1. παροχή μιας επισκόπησης των τρεχουσών μεθόδων/εργαλείων για την αξιολόγηση της έκθεσης σε NO2, των επιπτώσεων στην υγεία και για την ανάλυση κόστους/ωφέλειας,2. οργάνωση μιας συνάντησης διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες, και3. ανάπτυξη και δοκιμή των ενημερωμένων και προηγμένων μεθόδων/εργαλείων για την αξιολόγηση της έκθεσης σε NO2.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/08/2015 16:00
03/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 120-218767
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/06/2015 00:00