Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ανάλυση των δυνατοτήτων της αγοράς και των φραγμών της αγο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.B.3/ETU/2015/0012.
Μελέτη σχετικά με την ανάλυση των δυνατοτήτων της αγοράς και των φραγμών της αγοράς για τις τεχνολογίες αιολικής πρόωσης για...
Ο γενικός στόχος της εν λόγω σύμβασης μελέτης είναι η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες της Επιτροπής για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των τεχνολογιών αιολικής πρόωσης στον τομέα της ναυτιλίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
21/08/2015 16:00
02/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 121-219789 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2015 00:00