Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Τίτλος:
Εξερεύνηση της διεύρυνσης του συστήματος NER 300.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Εξερεύνηση της διεύρυνσης του συστήματος NER 300.
Το πρόγραμμα NER 300 είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάδειξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε εμπορική κλίμακα και συμβάλλει στην υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών και στρατηγικών για την ενέργεια και το κλίμα της ΕΕ.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε στα συμπεράσματά του στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 2030 «την ανανέωση του υφιστάμενου μηχανισμού NER 300, περιλαμβάνοντας τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και τα αναλώσιμα, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής στην καινοτομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε βιομηχανικούς τομείς και με αύξηση της αρχικής χορήγησης σε 400 000 000 δικαιώματα εκπομπών (NER 400).»Ο στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι διττός. Αφενός, ο ανάδοχος θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι όροι της απόφασης για το NER 300. Αφετέρου, ο ανάδοχος θα συγκρίνει, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις όποτε αυτό είναι δυνατό, θα προτείνει αναθεωρήσεις στις απαιτήσεις όποτε αυτό είναι είναι αναγκαίο, θα τις συμπληρώσει προκειμένου να συνάδουν με τις οδηγίες που δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα εξάγει συμπεράσματα ως προς τη βέλτιστη προσέγγιση όσον αφορά στην απόφαση για το διευρυμένο πρόγραμμα NER 300 και στα σχετικά έγγραφα. Τούτο θα περιλαμβάνει επίσης ειδικά καθήκοντα για το βιομηχανικό μέρος του διευρυμένου προγράμματος NER 300.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 160-293152 Διορθωτικό 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2015 00:00