Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/1920
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης (MARSOP)
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 22 του οριζόντιου κανονισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής REG (2013) 1306 σχετικά με την παρακολούθηση των αγροτικών πόρων (MARS - Monitoring Agricultural Resources), το JRC.D.5 παρέχει στη ΓΔ AGRI έγκαιρες, ανεξάρτητες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών προβλέψεων των αγροτικών αποδόσεων και της παραγωγής στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη ΓΔ AGRI για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη λήψη αποφάσεων στις γεωργικές αγορές.Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών MARS (MCYFS) στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των καλλιεργειών στο JRC.Για την τρέχουσα σύμβαση, οι επιχειρησιακές υπηρεσίες για το σύστημα πρόβλεψης απόδοσης καλλιεργειών MARS (MCYFS) οργανώνονται σε τρεις διαφορετικές παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
7500000.00 EUR
77100000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/11/2021 00:00
12/01/2022 16:00
13/01/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Απόκτηση και επεξεργασία γεωργομετεωρολογικών πληροφοριών
Απόκτηση και επεξεργασία γεωργομετεωρολογικών πληροφοριών.
Παρτίδα 2
Απόκτηση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων
Απόκτηση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων.
Παρτίδα 3
Επεξεργασία και οπτικοποίηση αγρονομικών πληροφοριών από μοντέλα και στατιστικές καλλιεργειών
Επεξεργασία και οπτικοποίηση αγρονομικών πληροφοριών από μοντέλα καλλιεργειών και στατιστικές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 230-601957
Διορθωτικό
26/11/2021 00:00
2021/S 216-567409
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/11/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και...
Προκαταρκτική προκήρυξη