Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία έναρξης:
01/10/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
01/07/2025
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
UCA 21/045
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Purchase of various small IT equipment
Προμήθειες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/10/2021 00:00
01/07/2025 23:59
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 202-526416
Διορθωτικό
18/10/2021 00:00
2021/S 191-493215
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/10/2021 00:00