Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργανική πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CINEA/2021/OP/0011
Διοργανική πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτίωση της νομοθεσίας, με την επανέναρξη του διαγωνισμού
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικών με τη βελτίωση της νομοθεσίας σε δύο παρτίδες:— παρτίδα 1: βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, εκτός των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (SFPAs),— παρτίδα 2: βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ωκεάνια θέματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
14800000.00 EUR
79410000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/01/2022 00:00
08/03/2022 15:00
09/03/2022 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, εκτός των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (SFPAs)
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τη βιώσιμη αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, εξαιρουμένων των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (SFPAs).
Παρτίδα 2
Βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ωκεάνια θέματα
Σύμβαση-πλαίσιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικών με τη βελτίωση της νομοθεσίας όσον αφορά τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τις ωκεάνιες υποθέσεις.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 017-039594
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/01/2022 00:00