Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαβούλευσης και επανεξέτασης των υλικών κατάρτισης της EASO κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/894
Παροχή υπηρεσιών διαβούλευσης και επανεξέτασης των υλικών κατάρτισης της EASO και των πρακτικών οδηγών και εργαλείων της EASO από...
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή συμβουλών και αναθεώρησης του εκπαιδευτικού υλικού της EASO και των πρακτικών οδηγών και εργαλείων της EASO από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
180,000.00 EUR
180,000.00 EUR
73200000
MT
Additional CPV Supplementary CPV
79313000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/10/2021 00:00
04/11/2021 16:00
05/11/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 195-506863
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/10/2021 00:00