Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με μέτρα άμβλυνσης για την ελαχιστοποίηση της παρεμπίπτουσας αλίε...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2015/014.
Μελέτη σχετικά με μέτρα άμβλυνσης για την ελαχιστοποίηση της παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων πτηνών κατά την αλιεία με απλάδια.
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών με βασικό στόχο να προσδιορίσει τεχνικές λύσεις, τόσο οικονομικά όσο και βιολογικά βιώσιμες, για την άμβλυνση της παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων πτηνών κατά την αλίευση με στατικά δίχτυα στα ύδατα της ΕΕ (εκτός της Μεσογείου), με ιδιαίτερη έμφαση στην Βαλτική Θάλασσα, στην ανατολική Βόρεια Θάλασσα και τα δυτικά ύδατα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/08/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
25/08/2015 23:59
04/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 126-229733 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/07/2015 00:00