Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
HADEA/2021/OP/0010 - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον εντοπισμό εμποδίων στον ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HADEA/2021/OP/0010
HADEA/2021/OP/0010 - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον εντοπισμό εμποδίων στον εμβολιασμό φυσικής, πρακτικής ή διοικητικής φύσης και την ανάπτυξη συστάσεων
Ο κύριος στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ στην υπέρβαση των εμποδίων για τον εμβολιασμό:1. εκτέλεση χαρτογράφησης των υπηρεσιών εμβολιασμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον εντοπισμό εμποδίων στον εμβολιασμό φυσικής, πρακτικής και διοικητικής φύσης,2. αξιολόγηση, βάσει μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας μεταξύ πολιτών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και μιας έρευνας μεταξύ επαγγελματιών του τομέα της υγείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε ποιο βαθμό τα εμπόδια αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης,3. προσδιορισμός, με βάση τα κριτήρια που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών,4. διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων στα κράτη μέλη της ΕΕ από τα οποία έχουν εντοπιστεί βέλτιστες πρακτικές, ώστε τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να ενημερωθούν για αυτές,5. πιλοτική εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τον εθελοντισμό στα κράτη μέλη της ΕΕ, και6. ανάπτυξη τελικών συστάσεων για την υπέρβαση των εμποδίων στον εμβολιασμό φυσικής, πρακτικής και διοικητικής φύσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
5250000.00 EUR
5250000.00 EUR
73110000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73100000
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/01/2022 00:00
21/03/2022 16:00
23/03/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 042-107823
Διορθωτικό
01/03/2022 00:00
2022/S 007-013100
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/01/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
HADEA/2021/OP/0010-PIN
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον εντοπισμό εμποδίων στον εμβολιασμό φυσικής, πρ...
Προκαταρκτική προκήρυξη