Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/870
Παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της...
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο προμηθειών για παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO, τριών παρτίδων:— παρτίδα 1 – παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στη Μάλτα,— παρτίδα 2 – παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στην Κύπρο,— παρτίδα 3 – παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στην Ελλάδα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
653000.00 EUR
35120000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/12/2021 00:00
21/02/2022 17:00
22/02/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της...
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στη Μάλτα. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Παρτίδα 2
Παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και...
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στην Κύπρο. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρτίδα 3
Παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της...
Η πρόσκληση προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή εξοπλισμού επιθεώρησης ασφαλείας ακτίνων Χ και συναφών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης για την EASO στην Ελλάδα. Πλήρης περιγραφή παρέχεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 028-070236
Διορθωτικό
09/02/2022 00:00
2022/S 021-050808
Διορθωτικό
31/01/2022 00:00
2022/S 016-036911
Διορθωτικό
24/01/2022 00:00
2022/S 010-016726
Διορθωτικό
14/01/2022 00:00
2021/S 241-634262
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/12/2021 00:00