Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα σωρευτικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον που προκύπτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.3/ETU/2015/0026.
Μελέτη σχετικά με τα σωρευτικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες.
Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει τα συνολικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από την τρέχουσα νομοθεσία για τις χημικές ουσίες καθώς και τις τρέχουσες δαπάνες για την κοινωνία λόγω της έκθεσης σε χημικές ουσίες στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/08/2015 16:00
10/09/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 125-228605
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2015 00:00