Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίας απολύμανσης αμίαντου στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, εγκαταστάσεις της Ίσπρα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
Εργασίας απολύμανσης αμίαντου στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, εγκαταστάσεις της Ίσπρα.
Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει κυρίως:— τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης, απολύμανσης και απόρριψης υλικού επένδυσης που περιέχει αμίαντο, σε αγωγούς ή/και βαλβίδες, φλάντζες και περιφερειακά εξαρτήματα θέρμανσης και ψύξης,— τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης και απόρριψης καλυμμάτων και επενδύσεων που έχουν κατασκευαστεί από φύλλα αμιαντοτσιμέντου ή που περιέχουν αμίαντο,— την κατεδάφιση, απολύμανση και απόρριψη επένδυσης που περιέχει αμίαντο,— τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης και απόρριψης δαπέδου από βινύλιο,— την αποκατάσταση φθαρμένων μονωτικών υλικών που περιέχουν αμίαντο, περιλαμβανομένης της επισκευής των κατεστραμμένων τμημάτων καθιστώντας τα ασφαλή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,— την διεξαγωγή περιβαλλοντικών αναλύσεων και αναλύσεων υλικών,— την απολύμανση του εδάφους που περιέχει ίχνη αμιάντου.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/08/2015 23:59
04/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 154-283346
Διορθωτικό
12/08/2015 00:00
2015/S 127-231322
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/07/2015 00:00